Skip to main content


rejestracja do żłobka

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Zastanawiasz się nad zapisaniem swojej pociechy do żłobka? Nie wiesz czym się różnią procedury w państwowych i prywatnych placówkach? Przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczny poradnik, z którego dowiesz się jakie dokumenty są wymagane w publicznych i niepublicznych żłobkach i co decyduje o przyjęciu dziecka do wybranej placówki.

Terminy rekrutacji w państwowych i prywatnych żłobkach?

Terminy rekrutacji w państwowych i prywatnych żłobkach mogą się znacznie różnić. W przypadku publicznych placówek o terminie składania dokumentów decyduje gmina, w której zlokalizowany jest żłobek, w prywatnym wewnętrzny regulamin. Zwykle państwowe żłobki przyjmują wnioski od kwietnia do czerwca. W niektórych placówkach termin ten może być wydłużony do lipca, ale jedynie w sytuacji, gdy żłobek dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie dziecka do państwowej placówki w niektórych miastach można złożyć w dowolnym miesiącu, ale to czy zostanie rozpatrzony również zależy od ilości wolnych miejsc. W prywatnych żłobkach sytuacja wygląda znacznie prościej. Do placówek w Warszawie i Raszynie należących do sieci niepublicznych żłobków i przedszkoli, wnioski można składać przez cały rok kalendarzowy, a w przypadku wolnych miejsc w danej grupie wiekowej możliwe jest przyjęcie dziecka od razu po podpisaniu umowy z wybraną placówką.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Składając wniosek do publicznego żłobka, konieczne jest dostarczenie dokumentów wymaganych w regulaminie placówki. W zależności od gminy może to być: zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców, dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku na terenie gminy, w której znajduje się żłobek, potwierdzenie zamieszkania dziecka i rodziców, akt urodzenia rodzeństwa, książeczka zdrowia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności. W państwowych placówkach pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców, będące pod opieką kuratora czy rodziców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku publicznych żłobkach większą szansę na przyjęcie mają również dzieci, których oboje rodziców posiada zatrudnienie, a także w przypadku, gdy rodzeństwo dziecka uczęszcza do poszczególnej placówki. W takich przypadkach konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów takich jak: zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców, akt zgonu jednego z rodziców lub wyrok sądu potwierdzający przyznanie alimentów na dziecko, zaświadczenie o objęciu nadzorem kuratora.

W przypadku naszych prywatnych żłobków Warszawa Włochy, Warszawa Bemowo i Raszyn wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na naszej stronie internetowej lub w wybranych placówkach. Wypełniony wniosek można przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Proces rekrutacji w dużym stopniu zależy od regulaminu placówki oraz ilości dostępnych miejsc. W przypadku żłobków państwowych, przyjęcie dziecka zazwyczaj odbywa się w ściśle określonych terminach. W prywatnych placówkach, dziecko może być przyjęte od razu po podpisaniu umowy, co jest znacznym ułatwieniem dla rodziców. Państwowe żłobki zwykle mają procedury, które określają pierwszeństwo przyjęcia do placówki, w prywatnych jedynym czynnikiem jest dostępne miejsce w danej grupie wiekowej.

W naszych niepublicznych żłobkach w Warszawie i Raszynie możesz zapisać dziecko w dowolnym terminie, bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów. Wystarczy wypełnić wniosek, przesłać mailem lub złożyć osobiście w wybranej placówce. W przypadku wolnych miejsc poinformujemy Cię telefonicznie, a następnie przygotujemy umowę, którą możesz odebrać mailowo lub osobiście.

Sieć prywatnych żłobków w Warszawie i Raszynie zapewnia profesjonalną opiekę dzieciom od 6 miesięcy do 2,5 roku w godzinach od 7:00 do 18:00. Więcej informacji na temat funkcjonowania naszych placówek znajdziesz na naszej stronie internetowej: przedszkolesloneczko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *