Przedszkole i Żłobek

Przedszkola Niepubliczne w Warszawie w bliskiej lokalizacji dla rodziców i dzieci w dzielnicach: Włochy i Bemowo oraz w Raszynie.

 

DO NAUKI I ZABAWY
ZAPRASZAMY!
KTO CIEKAWY?!

Zaczynamy
Przedszkole Słoneczko Warszawa

Przedszkole Słoneczko

Prywatne Przedszkole Warszawa Włochy

ul. Płomyka 13, 02-490 Warszawa

sloneczko@przedszkolesloneczko.pl

Dyrektor Przedszkola
tel. 501 084 545

Przedszkole Facebook

Przedszkole Gwiazdeczka Raszyn

Przedszkole Gwiazdeczka

Prywatne przedszkole Raszyn

ul. Ogrodowa 16 05-090 Raszyn

gwiazdeczka@przedszkolesloneczko.pl

Dyrektor Przedszkola
tel. 501 084 545

Przedszkole Facebook

Przedszkole Obłoczek Bemowo

Przedszkole Obłoczek

Prywatne przedszkole Warszawa Bemowo

ul. Górczewska 255c, 01-460 Warszawa

obloczek@przedszkolesloneczko.pl

Dyrektor Przedszkola
tel. 501 084 545

Przedszkole Facebook

Przedszkole Warszawa

od 22 lat

Nasze przedszkola i żłobki są placówkami, które tworzymy od ponad 22 lat z myślą o zdrowym, radosnym i twórczym rozwoju dzieci. Zależy nam na kształtowaniu ich  umiejętności społecznych, wspieraniu prawidłowego  rozwoju fizycznego i intelektualnego. Bazując na zgromadzonym doświadczeniu z pomocą dobrze przygotowanej merytorycznie i metodycznie kadry,  tworzymy miejsce ciepłe i rodzinne, w których dzieci czują się bezpieczne i kochane.

 

Mocne strony:

 • prowadzimy własne, smaczne, zdrowe, racjonalne i urozmaicone żywienie w oparciu o nowoczesną kuchnię;
 • stosujemy zasadę indywidualnego – podmiotowego traktowania każdego dziecka, z zachowaniem jego potrzeb, możliwości oraz zainteresowań;
 • wychowujemy małego człowieka, akceptującego siebie, wrażliwego, szanującego drugiego człowieka, radzącego sobie w trudnych sytuacjach, pełnego energii i pozytywnych emocji;
 • kształcimy kreatywne, twórcze dziecko poprzez stymulowanie zdolności w rożnych dziedzinach jego aktywności;
 • kierujemy edukacją przedszkolną na poszczególnych etapach rozwoju dziecka tak, aby uzyskało wysoka gotowość szkolną;
 • wspomagamy rozwój każdego dziecka, wyrównując jego szanse edukacyjne.
 • wszystkie działania wychowawczo-edukacyjne prowadzone są przez kreatywną, profesjonalną kadrę pedagogiczną;
 • tworzymy sprzyjająca atmosferę w placówkach, wpływającą na pełną aklimatyzację i adaptację dziecka w warunkach żłobkowych i przedszkolnych;
 • systematycznie dostosowujemy naszą bazę dydaktyczną i wyposażenie placówki do wysokich standardów edukacyjnych;
 • posiadamy duży, ogrodzony, samodzielny, zadbany ogród przedszkolny.

 

Stwarzamy warunki do:

 • stymulowania zdolności twórczych dziecka w różnych dziedzinach jego aktywności;
 • wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka;
 • podejmowania działań przez dziecko, które wzbogacają jego doświadczenia i wiedzę.

 

Pomagamy rodzicom:

 • kształtować postawę twórcza i otwartą u dziecka;
 • pokonywać trudności i problemy związane z wychowaniem i edukacją;
 • sprawiać, że dziecko czuje się potrzebne i kochane oraz akceptowane przez siebie i środowisko przedszkolne;
 • w wychowaniu dziecka o kreatywnym myśleniu, z własną inicjatywą i pomysłem, potrafiącym odnosić sukcesy oraz stawiać czoła niepowodzeniom.

Żłobek Warszawa

Opieka dzienna nad dzieckiem w Warszawie.

Grupa żłobkowa zaprasza dzieci od 18 miesięcy. Istnieje możliwość skorzystania z bonu żłobkowego.

Profesjonalna dzienna opieka nad dziećmi w Raszynie i Warszawie: żłobek Włochy, żłobek Bemowo.

Rozkład dnia i zajęcia

Języki angielski i hiszpański

Język angielski codziennie od poniedziałku do piątku.

Rytmika z tańcem nowoczesnym

2 razy w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna

2 razy w tygodniu.

Zajęcia i programy dodatkowe

Teatralne, Ceramiczne, Przyrodniczo-Eksperymentalne, Logopedia.

Program edukacyjny przedszkola

W przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

„Trampolina” program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Kordos, wydawnictwo PWN
Dziecięca matematyka, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińska

Celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.

Metoda ta jest efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Jej realizacja pozwala u dzieci w wieku przedszkolnym rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Dlatego też, w metodzie tej opracowano 12 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te z nich które są ważne do dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku, treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie jego rozwoju.

Celem metody jest sprzyjanie rozwojowi inteligencji operacyjnej, kształtowaniu odporności emocjonalnej na sytuacje trudne, samodzielne ich pokonywanie i rozwiązywanie. Treści edukacji matematycznej zawarte ” Dziecięcej matematyce” obejmują tematy:
– Orientacja przestrzenna,
– Rytmy,
– Kształtowanie umiejętności liczenia,
– Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
– Rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
– Klasyfikacja,
– Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
– Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
– Mierzenie płynów,
– Intuicje geometryczne,
– Konstruowanie gier przez dzieci,
– Zapisywanie czynności matematycznych.

Nazywanie świata

Odmienna metoda nauki czytania, Irena Majchrzak. Jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma.

Prowadzimy zajęcia aktywizujące następującymi metodami:

Pedagogika zabawy

Zapewnia dobrowolność uczestnictwa, uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania, rozwija pozytywne przeżycie jako wartość i unika rywalizacji oraz posługuje się różnymi środkami wyrazu

Elementy metody dobrego startu wg. M. Bogdanowicz

Jest to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

Elementy metody W. Sherbone

 Ruch rozwijający. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze.

Zabawa w teatr

Wyzwalanie w dzieciach twórczej aktywności, kształtowanie osobowości, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Kodowanie na ekranie

Podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażamy podczas zabaw bazujących na aktywności dzieci bez użycia tabletów, smartfonów czy komputerów.

Szachy japońskie „Złapmy lwa”

Rozwijają takie umiejętności jak: – myślenie logiczne i strategiczne, – pamięć i orientacja przestrzenna, – umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, – intuicję, wyobraźnię, – umiejętność koncentracji, – umiejętność radzenia sobie ze stresem, – zdolność doskonalenie się.

Wykorzystujemy najnowsze techniki pracy z dziećmi. Dbamy o przyjazną dziecku atmosferę, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do edukacji szkolnej. Każde dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności.

godz. 8.00 - 8.30    - zajęcia indywidualne w małych grupkach
godz. 8.30 - 9.00    - zabawy ruchowe
godz. 9.00 - 9.30    - śniadanie
godz. 9.30 - 11.00  - zajęcia dydaktyczne
godz. 11.00 - 12.00 - zabawy na podwórku przedszkolnym
godz. 12.00 - 12.30 - obiad
godz. 12.30 - 14.30 - odpoczynek/zajęcia dodatkowe
godz. 14.30 - 15.00 - zabawy ruchowe
godz. 15.00 - 15.30 - I podwieczorek
godz. 15.30 - 16.30 - zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań lub na podwórku przedszkolnym
godz. 16.30 - 17.00 - II podwieczorek
godz. 17.30 - 18.00 - zabawy tematyczne w grupach

|

Opinie o przedszkolu

Moja bratanica spędziła tu kilka lat i naprawdę wyrosła na zuch dziewuchę;)

Polecam! Bardzo miłe i profesjonalne panie przedszkolanki, ciekawa oferta zajęć dla dzieci, kameralna atmosfera i indywidualne podejście

Wspaniałe miejsce które tworzą wspaniali ludzie! Wraz ze zmiana miejsca zamieszkania, przyszła pora na zmianę przedszkola. Jednak to przedszkole będziemy zawsze bardzo miło wspominać. Córka chodziła do Obłoczka ponad 2 lata. Ciocie bardzo troskliwe, ciepłe i traktujące każde dziecko indywidualnie 🙂 co jakiś czas przepiękne występy, które pokazują ogrom pracy i to jak dużo dzieciaczki korzystają z zajęć np angielskiego czy rytmiki. Bardzo dziękujemy a Pani Dyrektor gratulujemy stworzenia takiego miejsca.

Aktualności z Facebooka

PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

(WŁOCHY)

PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA

(RASZYN)

PRZEDSZKOLE OBŁOCZEK

(BEMOWO)

przedszkole dla dzieci z ukrainy

Pomagamy dzieciom z Ukrainy

Zapraszamy do kontaktu 

You have Successfully Subscribed!