Przedszkole i Żłobek

Prywatne przedszkole i żłobek w Raszynie

z językiem angielskim i hiszpańskim

 

Zaczynamy

Przedszkole Raszyn

Przedszkole Gwiazdeczka Raszyn

Idee przyświecające naszej placówce to kładzenie nacisku na okazywanie szacunku wobec dziecka, podkreślanie jego indywidualności oraz zaspokajanie jego potrzeb. Takie podejście pozwala wychowankom „Gwiazdeczki” na pełne rozwinięcie swoich możliwości, jak i zdolności.

Kadra pracująca w przedszkolu gwarantuje nie tylko profesjonalną opiekę, bezpieczeństwo, domowe warunki, ale też kompletne nauczanie w wieku 2,5 do 6 lat, zaś plastyczno-językowy profil placówki pozwala nam z większym naciskiem realizować zadania o rozwoju lingwistycznym oraz manualnym.

Historia całej sieci przedszkolnej zaczęła się 1 września 1998 roku, gdy na mocy wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy otwarto Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”.

2 lata później sieć została rozszerzona o Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”, zlokalizowane w pobliżu wspomnianego „Słoneczka”.

Nasza placówka rozpoczęła swoją działalność w roku 2006 i w przeciwieństwie do dwóch poprzednich otwarto ją w Raszynie.

Wszystkie wymienione przedszkola, jak i powstały jeszcze później „Obłoczek” (Bemowo), zostały założone przez panią mgr Renatę Dobosz, która pełni jednoczesną rolę właścicielki oraz dyrektorki owych placówek.

 

Ogromnym problemem w wychowaniu dzieci są ich choroby (katar, przeziębienia, wirusy). W trosce o zdrowie dziecka przeprowadzamy systematyczne ozonowanie wszystkich pomieszczeń w przedszkolu.

Żywienie w naszych przedszkolach jest pod opieką dietetyka żywienia Emilii Steinberg. Jadłospisy zostały przygotowane według najnowszych wymagań ustawy o żywności i żywieniu dzieci w przedszkolach. Chętnych zapraszamy na spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Żłobek Raszyn

Opieka dzienna nad dzieckiem w Raszynie.

Grupa żłobkowa zaprasza dzieci od 18 miesięcy. Istnieje możliwość skorzystania z bonu żłobkowego.

Profesjonalna dzienna opieka nad dziećmi Raszyn.

Przedszkole Gwiazdeczka

Prywatne przedszkole Raszyn

ul. Ogrodowa 16

05-090 Raszyn

tel. 501 084 545 , 500 119 442

gwiazdeczka@przedszkolesloneczko.pl

Rozkład dnia i zajęcia

Języki angielski i hiszpański

Język angielski codziennie od poniedziałku do piątku.

Rytmika z tańcem nowoczesnym

2 razy w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna

2 razy w tygodniu.

Zajęcia i programy dodatkowe

Teatralne, Ceramiczne, Przyrodniczo-Eksperymentalne, Logopedia.

Program edukacyjny przedszkola

W przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

„Trampolina” program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Kordos, wydawnictwo PWN
Dziecięca matematyka, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińska

Celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.

Metoda ta jest efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Jej realizacja pozwala u dzieci w wieku przedszkolnym rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Dlatego też, w metodzie tej opracowano 12 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te z nich które są ważne do dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku, treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie jego rozwoju.

Celem metody jest sprzyjanie rozwojowi inteligencji operacyjnej, kształtowaniu odporności emocjonalnej na sytuacje trudne, samodzielne ich pokonywanie i rozwiązywanie. Treści edukacji matematycznej zawarte ” Dziecięcej matematyce” obejmują tematy:
– Orientacja przestrzenna,
– Rytmy,
– Kształtowanie umiejętności liczenia,
– Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
– Rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
– Klasyfikacja,
– Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
– Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
– Mierzenie płynów,
– Intuicje geometryczne,
– Konstruowanie gier przez dzieci,
– Zapisywanie czynności matematycznych.

Nazywanie świata

Odmienna metoda nauki czytania, Irena Majchrzak. Jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma.

Prowadzimy zajęcia aktywizujące następującymi metodami:

Pedagogika zabawy

Zapewnia dobrowolność uczestnictwa, uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania, rozwija pozytywne przeżycie jako wartość i unika rywalizacji oraz posługuje się różnymi środkami wyrazu

Elementy metody dobrego startu wg. M. Bogdanowicz

Jest to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

Elementy metody W. Sherbone

 Ruch rozwijający. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze.

Zabawa w teatr

Wyzwalanie w dzieciach twórczej aktywności, kształtowanie osobowości, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Kodowanie na ekranie

Podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażamy podczas zabaw bazujących na aktywności dzieci bez użycia tabletów, smartfonów czy komputerów.

Szachy japońskie „Złapmy lwa”

Rozwijają takie umiejętności jak: – myślenie logiczne i strategiczne, – pamięć i orientacja przestrzenna, – umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, – intuicję, wyobraźnię, – umiejętność koncentracji, – umiejętność radzenia sobie ze stresem, – zdolność doskonalenie się.

Wykorzystujemy najnowsze techniki pracy z dziećmi. Dbamy o przyjazną dziecku atmosferę, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do edukacji szkolnej. Każde dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności.

godz. 8.00 - 8.30    - zajęcia indywidualne w małych grupkach
godz. 8.30 - 9.00    - zabawy ruchowe
godz. 9.00 - 9.30    - śniadanie
godz. 9.30 - 11.00  - zajęcia dydaktyczne
godz. 11.00 - 12.00 - zabawy na podwórku przedszkolnym
godz. 12.00 - 12.30 - obiad
godz. 12.30 - 14.30 - odpoczynek/zajęcia dodatkowe
godz. 14.30 - 15.00 - zabawy ruchowe
godz. 15.00 - 15.30 - I podwieczorek
godz. 15.30 - 16.30 - zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań lub na podwórku przedszkolnym
godz. 16.30 - 17.00 - II podwieczorek
godz. 17.30 - 18.00 - zabawy tematyczne w grupach

|

Opinie o przedszkolu

Moja bratanica spędziła tu kilka lat i naprawdę wyrosła na zuch dziewuchę;)

Polecam! Bardzo miłe i profesjonalne panie przedszkolanki, ciekawa oferta zajęć dla dzieci, kameralna atmosfera i indywidualne podejście

Wspaniałe miejsce które tworzą wspaniali ludzie! Wraz ze zmiana miejsca zamieszkania, przyszła pora na zmianę przedszkola. Jednak to przedszkole będziemy zawsze bardzo miło wspominać. Córka chodziła do Obłoczka ponad 2 lata. Ciocie bardzo troskliwe, ciepłe i traktujące każde dziecko indywidualnie 🙂 co jakiś czas przepiękne występy, które pokazują ogrom pracy i to jak dużo dzieciaczki korzystają z zajęć np angielskiego czy rytmiki. Bardzo dziękujemy a Pani Dyrektor gratulujemy stworzenia takiego miejsca.

Aktualności z Facebooka

przedszkole dla dzieci z ukrainy

Pomagamy dzieciom z Ukrainy

Zapraszamy do kontaktu 

You have Successfully Subscribed!