Adaptacja

Opłata wpisowa umożliwia dziecku 3 dni adaptacyjne (ze śniadaniem i obiadem) w godz. 9:00-13:00 w okresie poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia systematycznego uczęszczania do Przedszkola. W wyznaczonym powyżej przedziale czasowym podczas pobytu dziecka w Placówce, Rodzic lub Opiekun pozostaje w kontakcie telefonicznym z wychowawcą.