Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dziecka, uwzględnienia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Taka organizacja ma sprzyjać wyrównaniu startu życiowego dzieci, kształcić umiejętności podporządkowania się regułom czasowym niezbędnym w nauce szkolnej.

W naszym przedszkolu ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:

godz. 8.00 - 8.30    - zajęcia indywidualne w małych grupkach
godz. 8.30 - 9.00    - zabawy ruchowe
godz. 9.00 - 9.30    - śniadanie
godz. 9.30 - 11.00  - zajęcia dydaktyczne
godz. 11.00 - 12.00 - zabawy na podwórku przedszkolnym
godz. 12.00 - 12.30 - obiad
godz. 12.30 - 14.30 - odpoczynek/zajęcia dodatkowe
godz. 14.30 - 15.00 - zabawy ruchowe
godz. 15.00 - 15.30 - I podwieczorek
godz. 15.30 - 16.30 - zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań lub na podwórku przedszkolnym
godz. 16.30 - 17.00 - II podwieczorek
godz. 17.30 - 18.00 - zabawy tematyczne w grupach

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu (w ramach czesnego)

J.angielski- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek;

Rytmika z tańcem nowoczesnym - wtorek, czwartek;

Gimnastyka korekcyjna - poniedziałek, wtorek;

Zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych

Teatralne

Ceramiczne

Przyrodniczo-Eksperymentalne

Logopedia

Informacje dodatkowe

Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 9.00, ponieważ o tej godzinie podajemy śniadanie. Po śniadaniu rozpoczynają się różnego rodzaju zajęcia, wycieczki, spacery. Dziecko może być przyprowadzone do przedszkola później, bez powiadamiania personelu, jednakże ze względu na organizację pracy prosimy, aby było po śniadaniu w domu. O godzinie 12.30 podajemy obiad. Dzieci, które odczuwają potrzebę snu i odpoczynku idą do sypialni, gdzie słuchając bajek wypoczywają na leżaczkach. Przedszkolaki, które nie śpią, bawią się w sali lub ogrodzie. O godzinie 15.00 podajemy pierwszy podwieczorek. Potem następuje czas zabaw dowolnych. Ostatni posiłek dzieci jedzą o godz.16.30.

Dzieci chore

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast rodziców o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy aby numery telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne.