Programy

Program uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, emocjonalny , fizyczny i społeczny. Od pierwszych dni kształtujemy emocjonalną dojrzałość dziecka , uczymy je koleżeństwa , szacunku do drugiej osoby , akceptacji indywidualności i odmienności , gotowości do podejmowania inicjatywy, umiejętności radzenia sobie z problemami.

Przedszkole " Słoneczko" realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN oraz w oparciu o autorskie programy : "Dziecięca matematyka"- prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej i glottodydaktykę- prof. B. Rocławskiego.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również :

  • wybrane elementy z pedagogiki zabawy,
  • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting i D. Horne,
  • wybrane aktywności ruchowe z metody " Ruch rozwijający dla dzieci" W. Sherbone,
  • koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek",
  • metody A. Faber i E. Mazlisch " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".

Nasz podstawowy program edukacji obejmują zajęcia:

  •  zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania  ( GLOTTODYDAKTYKA I METODA DOMANA )
  •  zajęcia matematyczne ( KODOWANIE )
  •  zajęcia przyrodnicze ( OBSERWACJE , EKSPERYMENTY )

Zajęcia dodatkowe:

Po uiszczeniu dodatkowej opłaty dziecko może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych;
Np; sportowych , ceramicznych , przyrodniczych.

Serdecznie zapraszamy

Przedstawienie świąteczne w wykonaniu Przedszkola Słoneczko.

 

Przedszkole Słoneczko - wnętrza