Programy

Program uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, emocjonalny , fizyczny i społeczny. Od pierwszych dni kształtujemy emocjonalną dojrzałość dziecka , uczymy je koleżeństwa , szacunku do drugiej osoby , akceptacji indywidualności i odmienności , gotowości do podejmowania inicjatywy, umiejętności radzenia sobie z problemami.

Przedszkole " Słoneczko" realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN oraz w oparciu o autorskie programy : "Dziecięca matematyka"- prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej i glottodydaktykę- prof. B. Rocławskiego.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również :

 • wybrane elementy z pedagogiki zabawy,
 • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting i D. Horne,
 • wybrane aktywności ruchowe z metody " Ruch rozwijający dla dzieci" W. Sherbone,
 • koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek",
 • metody A. Faber i E. Mazlisch " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".

W ramach podstawowego programu proponujemy naszym wychowankom :

 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania,
 • edukację polonistyczną,
 • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne,
 • wyjścia tematyczne (np. park, poczta, przychodnia, sklep).

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • rytmika z tańcem nowoczesnym
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna

REKRUTACJA

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM MEN O ZAMKNIĘCIU PRZEDSZKOLI WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI PROSZĘ KIEROWAĆ POD NUMER TELEFONU:

501-084-545

Komunikat

Do odwołania są nieczynne placówki oświatowe w całej Polsce.

DRODZY RODZICE !

W związku z przedłużeniem okresu zamknięcia placówek oświatowych, w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach proszę, aby za miesiąc kwiecień dokonali Państwo wpłaty w wysokości połowy kwoty czesnego ( 50% ).

Jednocześnie informuję o wydłużonym terminie płatności do dnia 15-go kwietnia b.r.

Dalsze decyzje odnośnie opłaty czesnego będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Renata Dobosz

Przedszkole Słoneczko - wnętrza