Programy

Program oferowany przez przedszkole zapewnia rozwój osobowości każdego dziecka w zakresie intelektualnym, emocjonalnym , fizycznym i społecznym. Już od pierwszego dnia pobytu dziecko kształtuje swoją dojrzałość emocjonalną, uczy się koleżeństwa oraz szacunku do innej osoby.

Przedszkole "Obłoczek" realizuje swoje zadania zgodnie z obecną podstawą programową wydaną przez MEN, jak i kilkoma autorskimi programami pokroju "Dziecięcej matematyki" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej bierzemy pod uwagę także:

 • poszczególne aktywności ruchowe z metody " Ruch rozwijający dla dzieci" W. Sherbone
 • program autorstwa D. Horne i M. Frosting nt. dbania o rozwój percepcji wzrokowej
 • koncept T. Gordona "Wychowanie bez porażek"
 • wskazane elementy z pedagogiki zabawy
 • metody A. Faber i E. Mazlisch " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"

Nasz podstawowy program edukacji obejmuje zajęcia:

 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • matematyczne
 • przyrodnicze
 • plastyczno-konstrukcyjne
 • polonistyczne
 • o charakterze wyjść tematycznych (np. park, biblioteka, poczta, przychodnia)

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski (5 x tydzień)
 • gimnastyka korekcyjna (2 x tydzień)
 • rytmika z tańcem nowoczesnym (2 x tydzień)
 • logopedia (1 x tydzień)

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na przedstawienie świąteczne.