Adaptacja

Opłata wpisowa umożliwia dziecku 3 dni adaptacyjne (ze śniadaniem i obiadem) w godz. 9:00-13:00 w okresie poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia systematycznego uczęszczania do Przedszkola. W wyznaczonym powyżej przedziale czasowym podczas pobytu dziecka w Placówce, Rodzic lub Opiekun pozostaje w kontakcie telefonicznym z wychowawcą.

 

REKRUTACJA

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM MEN O ZAMKNIĘCIU PRZEDSZKOLI WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI PROSZĘ KIEROWAĆ POD NUMER TELEFONU:

501-084-545

Komunikat

Do odwołania są nieczynne placówki oświatowe w całej Polsce.

DRODZY RODZICE !

W związku z przedłużeniem okresu zamknięcia placówek oświatowych, w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach proszę, aby za miesiąc kwiecień dokonali Państwo wpłaty w wysokości połowy kwoty czesnego ( 50% ).

Jednocześnie informuję o wydłużonym terminie płatności do dnia 15-go kwietnia b.r.

Dalsze decyzje odnośnie opłaty czesnego będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Renata Dobosz