Programy

Program realizowany w placówce rozpatruje pełen rozwój osobowości dziecka - zarówno pod kątem intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, jak i rzecz jasna fizycznym. Pod naszą opieką dzieci uczą się wzajemnego szacuku, koleżeństwa, akceptacji oraz umiejętnego radzenia sobie z problemami.

Powyższe aspekty są realizowane równolegle z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN, jak i programami pokroju "Dziecięca matematyka" autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, tudzież Glottodydaktyka od prof. B. Rocławskiego.

W ramach wsparcia naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy także:

  • wybrane elementy z pedagogiki zabawy
  • metody A. Faber i E. Mazlisch " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
  • wybrane aktywności ruchowe z metody " Ruch rozwijający dla dzieci" W. Sherbone
  • koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek"
  • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting i D. Horne

Nasz podstawowy program edukacji obejmują zajęcia:

  •  zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania  ( GLOTTODYDAKTYKA I METODA DOMANA )
  •  zajęcia matematyczne ( KODOWANIE )
  •  zajęcia przyrodnicze ( OBSERWACJE , EKSPERYMENTY )

Zajęcia dodatkowe:

Po uiszczeniu dodatkowej opłaty dziecko może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych;
Np; sportowych , ceramicznych , przyrodniczych.

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na przedstawienie świąteczne.