Programy

Program realizowany w placówce rozpatruje pełen rozwój osobowości dziecka - zarówno pod kątem intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, jak i rzecz jasna fizycznym. Pod naszą opieką dzieci uczą się wzajemnego szacuku, koleżeństwa, akceptacji oraz umiejętnego radzenia sobie z problemami.

Powyższe aspekty są realizowane równolegle z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN, jak i programami pokroju "Dziecięca matematyka" autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, tudzież Glottodydaktyka od prof. B. Rocławskiego.

W ramach wsparcia naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy także:

 • wybrane elementy z pedagogiki zabawy
 • metody A. Faber i E. Mazlisch " Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
 • wybrane aktywności ruchowe z metody " Ruch rozwijający dla dzieci" W. Sherbone
 • koncepcję T. Gordona "Wychowanie bez porażek"
 • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frosting i D. Horne

W ramach podstawowego programu proponujemy naszym wychowankom:

 • zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia z elementami fizyki
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • edukację polonistyczną
 • wyjścia tematyczne (np. park, poczta, przychodnia, sklep)
 • doraźne wycieczki autokarowe

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski (codziennie)
 • rytmika z tańcem nowoczesnym (2 x tydzień)
 • gimnastyka korekcyjna (2 x tydzień)
 • logopedia (1 x tydzień)

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na przedstawienie świąteczne.